Zaposleni

BSP zapošljava 70 radnika, od toga 6 sa VII stepenom, 13 sa IV stepenom, 28 sa III stepenom i 23 sa NSS, kao i jedna osoba sa invaliditetom.

Naša želja je da naši zaposleni na posao dolaze zadovoljni, da se na poslu maksimalno angažuju i da kroz svoje angažovanje ostvaruju sve svoje potrebe. Poslovni potencijal „BSP“ DOO je takav da može i treba da obezbedi finansijski rezultat koji omogućava zaposlenima da žive i da se unapređuju.

Dragan Praštalo, dipl.inž.

direktor


tel.: +381 (21) 735-577
email: dragan.prastalo@bestseedproducer.com

Ranka Ilić, dipl.inž.

rukovodilac proizvodnog i komercijalnog sektora


tel.: +381 (21) 735-577
email: ranka.ilic@bestseedproducer.com

Dragan Ilić, dipl.inž.

rukovodilac proizvodnje


tel.: +381 (21) 735-577
email: dragan.ilic@bestseedproducer.com

Branislav Leković, dipl.inž.

stručni saradnik za proizvodnju


tel.: +381 (21) 735-577
email: branislav.lekovic@bestseedproducer.com

Dr Miroslav Malešević

stručni saradnik


tel.: 021 4898 210
email: malesmir@polj.uns.ac.rs

biografija