Usluge i poslovi

 

Best Seed Producer obavlja sledeće usluge i poslove:

Prijem i skladištenje naturalnog semena poljoprivrednih kultura

Prijem i skladištenje naturalnog semena poljoprivrednih kultura (pšenice, soje i ječma) podrazumeva prijem i skladištenje suvog naturalnog semena. Prilikom prijema na prečistaču se odstranjuju primese i korovi, a prečišćeno seme skladišti u betonske silose ili jumbo vreće.

Kalibriranje semena kukuruza

Kalibriranje semena kukuruza

Prijem i sušenje sirovog klipa semenskog kukuruza

Sirov klip semenskog kukuruza sa vlagom između 32-38% sa parcele dolazi u najkraćem mogućem roku u Doradni centar. Posle prijema klipa na usipnim koševima, specijalno napravljenim za tu namenu, klip se na komušačima dokomušava, a zatim upućuje na prebirne trake gde se odstranjuju atipični i bolesni klipovi, kao i osuto zrno. Čistim klipom pune se komore u sušarama za semenski kukuruz. U procesu sušenja maksimalna temperatura iznosi 40ᵒC, s tim da su u početku temperatura sušenja kreće između 25-28 ᵒC, a kako proces odmiče temperatura se kontrolisano povećava. Sušenje u proseku traje 70-72 sata.

Krunjenje i primarna dorada osušenog zrna kukuruza

Krunjenje i primarna dorada osušenog zrna kukuruza počinje kada vlaga zrna na klipu dostigne vrednosti između 12,5 – 13,0 % (zavisno od zahteva vlasnika semena). Krunjenje se obavlja na krunjaču renomiranog proizvođača Cimbria Heid, koji ima takav princip krunjenja da praktično ne oštećuje zrno, odnosno ne utiče na klijavost, što je i osnovni cilj. Posle krunjača seme se upućuje na prečistač gde se odstranjuju primese i na sitima prema zahtevu vlasnika primarno dorađuje. Takvo primarno dorađeno seme se uzorkuje, obeležava i skladišti u jumbo vreće.

Finalna dorada, tretiranje semena i pakovanje poljoprivrednih kultura

Zavisno od stepena dorađenosti semena i zahteva vlasnika, seme se finalno dorađuje i tretira na najsavremenijim mašinama proizvođača Cimbria Heid: selektori, trijeri, gravitacioni separatori i zaprašivači. Na svim mašinama rade obučeni kadrovi, a kvalitet dorade je vrhunski. Seme se tretira sa registrovanim sredstvima za tretiranje semena renomiranih svetski proizvođača Bayer i Syngenta (fungicidi i insekticidi svih formulacija), uz dodatak sredstava za oblaganje semena. Proces je potpuno automatizovan uz apsolutnu kontrolu količine sredstva koje treba naneti po jednom zrnu. Za sada se u Doradnom centru najviše uslužnih tretmana radi na semenu suncokreta i kukuruza. Pakovanje poljoprivrednih kultura vrši se od najmanjih (u setvenim jedinicama) do najvećih (u jumbo vrećama).

Uzorkovanje, ispitivanje kvaliteta i deklarisanje semena

U skladu sa Zakonom o semenu – seme se obavezno više puta ispituje pre nego se pusti u promet. Prvo uzorkovanje i ispitivanje semena se obavlja prilikom ulaska naturalnog semena u Doradni centar (odnosi se na sve vrste poljoprivrednih kultura). Sledeće uzorkovanje je posle krunjenja i primarne dorade (kukuruz), zatim posle kalibriranja (suncokret i kukuruz). Poslednje uzorkovanje i ispitivanje je kada se seme upakuje. Uzorkuje ga akreditovana laboratorija, a na osnovu tih rezultata seme se deklariše i pušta u promet.

Isporuka upakovanog semena

Upakovano seme se paletira na paletizeru (koriste se euro-palete), obeležava i uvija streč folijom. Isporuka na taj način je bezbedna, roba stiže do krajnjeg potrošača neoštećena, izbegnut rizik da se prilikom transporta pocepaju džakovi.

Predeklarisanje i prepakivanje zaliha semenske robe

Seme na zalihi sa isteklom deklaracijom o kvalitetu skladištimo u magacinima koji su prethodno dezinfikovani, zaštićeni od glodara i skladišnih štetočina, sa ugrađenim ventilacijama i zaštićeni od spoljnih uticaja. Kada se roba želi ponovo staviti u promet obavljamo sve potrebne radnje propisane Zakonom o semenu (uzorkovanje i ispitivanje, podnošenje zahteva za prepakivanje ili predeklarisanje kod nadležnog Ministarstva, prepakujemo ili predeklarišemo seme, izdajemo Deklaraciju o kvalitetu).

Usluge carinskog magacina

Posedujemo registrovano carinsko skladište za prijem semenske robe iz uvoza.

Prijem, ispitivanje kvaliteta, skladištenje i isporuka merkantilne robe.


Uslužno sušenje merkantilnog kukuruza

Sušenje se vrši u vertikalno - protočnoj sušari za zrno kapaciteta 30t/h