Kapaciteti Doradnog centra BSP

Sušare za semenski kukuruz

Doradni centar raspolaže sa 2 sušare za sušenje sirovog klipa semenskog kukuruza ukupnog kapaciteta 500 tona. Dnevni kapacitet prijema je 160-180 tona sirovog klipa.

Sušare su klasičnog horizontalnog tipa, a osnovna prednost im je što se sastoje iz većeg broja komora koje se pune do 15 tona, tako da sušenje ravnomerno na svim nivoima i omogućava visok kvalitet osušenog zrna.

Vođenje procesa sušenja je automatizovano.Linija za doradu i pakovanje strnih žita

Obuhvata sledeći niz specijalizovanih mašina: selektori, trijeri, zaprašivači, automatske vage, šivaljka za prošivanje vreća, paletizer i mašinu za strečovanje folije.

Kapacitet dorade iznosi 400-450 tona upakovanog semena za 24 h na bazi pšenice (17-20 t/h). Raspolažemo sa kompletnim asortimanom originalnih sita za selektore i nema ograničenja pri izboru vrste prilikom dorade. Obloge trijera su takođe zamenjive i različitih dimenzija prilagođenih svim strnim žitima.

Mogućnost pakovanja je u opsegu 20-50 kg. Proizvođač opreme je Cimbria Heid.Linija za doradu i pakovanje soje

Obuhvata iste mašine kao i linija za pakovanje strnih žita, s tim da postoji mogućnost da seme ne ide na trijere koji su kod dorade ove kulture uglavnom nepotrebni.

Kapacitet dorade iznosi 20-25 t/h. Važno je napomenuti da su kod svih mašina instalirani sistemi aspiracije koji dodatno poboljšavaju kvalitet dorade i bez kojih je proces dorade i pakovanja praktično nezamisliv.Linija za doradu i pakovanje semenskog kukuruza

Pored gore nabrojanih mašina obuhvata i gravitacioni separator, kao i štampač za obeležavanje na upakovanim vrećama.

Seme kukuruza se pakuje u setvene jedinice (od 15.000 do 75.000 zrna po setvenoj jedinici) ili kilogramska pakovanja (po 25 kg). Dnevni kapacitet pakovanja na dve linije iznosi 15.000 SJ. Na istim linijama pakuje se i semenski suncokret u SJ od 25.000 do 150.000 zrna.Sušara za merkantilni kukuruz

Sušara je vertikalno protočna, namenjena za dosušivanje merkantilnog kukuruza. Ima kapacitet od 30 tona/h.

Proces sušenja je automatizovan, a obzirom da je moguće kontrolisati temperature sušenja i da su kolebanja temperature pri sušenju minimalna, može se koristiti I za dosušivanje semenskih roba.Magacini naturalne i gotove robe

Raspolažemo silosima za prijem semenske robe u rinfuzi kapaciteta 20.000 tona.

Magacini gotove robe su kapaciteta 70.000 tona sa odgovarajućom zakonskom infrastrukturom. Posebna pažnja se poklanja dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji magacinskih prostora.

Izuzetna pažnja se poklanja temperaturi u skladištima kako bi se očuvala klijavost semena.