Best Seed Producer


Best Seed Producer je doradni centar za proizvodnju i plasiranje semenske robe. Naša osnovna delatnost je dorada i pakovanje semena ratarskih kultura.

Best Seed Producer je osnovan 2009. godine kao preduzeće za doradu i pakovanje semena ratarskih kultura. Od svog osnivanja kompanija konstantno raste i razvija se, dosledno sledeći svoju viziju osvajanja liderske pozicije u agrobiznisu. Naša osnovna delatost je dorada i pakovanje semenski strnih žita, kukuruza, uljarica i drugih kultura.

Best Seed Producer je geografski smešten u samom srcu Vojvodine i leži na najplodnijem zemljištu i jednoj od najvećih žitnica jugoistočne Evrope. Lokacija fabrike je takođe pogodna za trgovinu i transport semena u susedne zemlje: Hrvatsku, Mađarsku, Austriju, Rumuniju i druge zemlje Istočne Evrope.Proizvodni portfolio

Usluge i poslovi koje obavlja doradni centar Best Seed Producer-a:


1Prijem, skladištenje i isporuka semenske i merkantilne robe
2Prijem, sušenje, krunjenje klipa semenskog kukuruza
3Kalibriranje i primarna dorada semenskog kukuruza
4Finalna dorada i pakovanje semena strnih žita, kukuruza, uljarica i drugih kultura
5Tretiranje semena fungicidima i insekticidima prema zahtevima kupaca

Kapaciteti doradnog centra:
Sušare

- Semenski kukuruz: 500 t
- Merkantilni kukuruz: 30 t/h

Skladišni prostor

20 000 t rinfuzne robe, a možemo da otkupimo 100 000 t žitarica

Magacin gotove robe

70 000 t

Linija za doradu i pakovanje

Strnih žita: 400-450 t/24 h na bazi pšenice

Semenskog kukuruza u SJ: 140-200 t/24 h

Semenske soje: 20-25 t/h
http://www.bestseedproducer.com/fonts/webfontkit-20170605-150459/specimen_files/specimen_stylesheet.css